Schade & Pech TB lease

Pech & schade

Meest gestelde vragen

Arrow down Lees verder

“TB Lease werkt met verschillende partners, raadpleeg uw instructiemap in uw dashboardkastje voor  alle relevante telefoonnummers”.

Onderstaand een overzicht van enkele veel voorkomende vragen. Liever persoonlijk contact of staat uw vraag er niet bij? Neem direct contact met ons op. Bel 088 607 70 99 of mail naar driverdesk@tblease.nl 

Wat moet ik doen bij schade? 

Alle schades dienen binnen 48 uur na de gebeurtenis, telefonisch (tijdens kantooruren) gemeld te worden aan TB Lease, via 088-6077099. Tijdens de telefonische schademelding aan TB-Lease zal in overleg worden bepaald waar en wanneer de schade aan de leaseauto kan worden hersteld.

Naast de telefonische schademelding bent u eveneens verplicht binnen 48 uur na de gebeurtenis, de schade schriftelijk aan ons te bevestigen door middel van een schadeaangifteformulier (voor- en achterzijde) volledig ingevuld en ondertekend. U kunt dit formulier per mail sturen naar schademelding@tblease.nl of per post sturen naar:

TB-Lease BV
afdeling Wagenparkbeheer
Postbus 3415
4800 DK BREDA

Bij schadegevallen waardoor de auto niet meer rijdbaar is, kunt u direct telefonisch contact opnemen met ons speciale alarmnummer in Nederland en buitenland:  +31 (0)88 607 73 12
Dit alarmnummer is dag en nacht bereikbaar, 24 uur per dag / 7 dagen per week! De alarmcentrale zal voor een adequate hulpverlening zorgen 

Waarvoor ben ik verzekerd?

Indien uw auto via TB Lease is verzekerd dan is een volledig WA+Casco verzekering alsmede een schade inzittende verzekering afgesloten. Wij maken u erop attent dat uw persoonlijke bezittingen NIET door ons verzekerd zijn.

U of uw bedrijf kan hiervoor eventueel zelf een verzekering afsluiten. Wij maken u er tevens op attent dat schade voor eigen rekening is indien er sprake is van:

■ opzettelijk veroorzaakte schade
■ rijden zonder geldig rijbewijs
■ rijden onder invloed van alcohol of enig bedwelmend middel zodanig dat het besturen van het verzekerd object door de wet of overheid is of zou zijn verboden.
■ deelnemen aan wedstrijden, crosses, rally’s etc.
■ schade aan door de auto vervoerde goederen (zoals persoonlijke eigendommen)
■ diefstal van: radio’s en navigatie- systemen met afneembaar front waarvan het front niet overlegd kan worden en mobiele telefoons. 

Schade aan lease auto´s, wat is er wel en wat is er niet acceptabel?

Schade bij inleveren, wat valt onder gebruikersbeschadiging en wat onder inleverschade? Onderstaande folders geven antwoord:

> Gebruiksbeschadiging
> Inleverschade

Hoe werkt de Alarmcentrale?

Binnenland
In geval van pech of schade, waarbij de auto niet meer rijdbaar is, kunt u altijd bellen met ons alarmnummer: +31 (0)88 607 73 12. Altijd, dus 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Buitenland
Indien u naar het buitenland gaat bent u ten alle tijden verplicht zelf een reisverzekering af te sluiten. Ook wanneer het leasecontract de repatriëring / sleepkosten van de auto en eventuele kosten voor een vervangende auto dekt.

 

Wij helpen u graag!

Naam
Hoe mogen wij contact opnemen?